kalender

Kalender


21 maj 2017


Magnus Nilsson (expditionsledare K2 1993) har ställt en förfrågan angående ekonomiskt stöd avseende  insamling till Shaban, sirdar för K2-expeditionen 1993. Bidraget är avsett att stötta Shabans döttrars skolgång och vidare utbildning i Skardu.


Ett flertal tidigare expeditionsmedlemmar har under ett halvår bidragit med månatliga avsättningar till insamlingen.


Efter ett halvår har bekräftats att insättningarna har nått avsändaren som uttryckt  tacksamhet för stödet som möjliggjort fortsatt utbildning för döttrarna..


Styrelsen har beslutat att bidra med 1000 kr som engångsbidrag.


15 februari 2017


Reseberättelse från Tibetexpeditionen 2016 inlagd här. Författare: Marcus Palm (www.bergtagenklattring.se)

Artikeln är också publicerad i Bergsport dec 2016.
Här finns också länk til expeditionensl video/bildspel som varmt rekommenderas
3 december 2016


Filmfliken uppdaterad med fler filmer och ett stycke om donationer  har lagts till under om-fliken27 november


Praktiska tips om ansökan till stipendium  inlagd i separat flik här.7 november


Filmflik inlagd här.


Drygt 5 minuter långt filmclip där Rafael Jensen ger en händelsebeskrivning av tragedin på berget. Daniel intervjuas om höghöjdssjuka inför toppbestigningen.


Möjlighet att köpa DVD-filmer från expeditioner 1991 och 1993.
6 november 2016
Information om brevkort inlagd under egen flik.


Länk här

24 oktober 2016


Hasse och jag träffade Rafael Jensen på Bosön.  Svenska Klätterförbundet har en  alpin kommitté, tidigare kallad Expeditions-kommitteén. I mer än 20 år har Rafael varit sammankallande och det var intressant att att informera sig om Alpina kommitténs nuvarande arbetsuppgifter. Förutom att stödja expeditioner har man jämfört med Bidnerfonden ett mer  breddat uppdrag med föreläsningar och arrangemang av olika typer av träffar.


Bidnerfonden och Alpina kommittén har ju beröringspunkter. Vi samtalade lite kring våra olika uppdrag, avgränsning mot kommersiella expeditioner och professionella "äventyrare". Klätteretik, "stil" och den historiska utvecklingen av expeditioner i Sverige diskuterades.


Intressant och givande möte. Rafael har stor erfarenhet, kan sin klätterhistoria och är  uppdaterad vad gäller  såväl den den nutida svenska som internationella alpina klätterscenen.20 oktober 2016


Styrelsemöte:


Tibetexpedition till Nyenchentanglha 2016 beviljad anslag ur Stipendiefonden.

 

Beslutar att fortsätta hemsidans utbyggnad med Håkan som administratör och inspel från övriga styrelseledamöter. En del expeditionsberättelser och foton saknas och skall efterforskas.


Jack avtackas efter 20 år som kassör och efterträdes av Per.


14 oktober 2016


Öppnar domän och påbörjar snickrandet av hemsida inför styrelsemöte 20/10.