Om

Bakgrund

 

Daniel Bidner förolyckades under nedstigning från K2 tidigt på morgonen den 31 juli 1993. Efter minneshögtiden i Stockholm beslöt de närvarande att lämna bidrag till en fond för att hedra minnet av Daniel som vän och bergsbestigare.

Fonden bildades när föreningarna bakom de tre expeditionerna Svenska Mount Everestexpeditionen 1987, Everest 1991 och K2 1993 avslutade sina verksamheter. Kvarvarande medel överfördes till Stiftelsen Svenska Himalayafonden till Daniel Bidners minne med medlemmar från de tre expeditionerna som grundare.

 

 

 

Stiftelsens ändamål är reglerat i en paragraf med följande lydelse:

 

Stiftelsens ändamål är att stödja och befrämja i Sverige aktiva bergsklättrares utveckling mot ökad skicklighet, säkerhet och mångsidighet i krävande miljöer och klimat, särskilt genom stöd till bestigningsexpeditioner utan kommersiella syften med organiserade grupper till avlägsna klätterområden.

Stiftelsen skall i enlighet med första stycket också tillvarata, förvalta och för intresserade tillgängliggöra erfarenheter, dokumentation och material från sådana svenska expeditioner eller verksamheter.

 

Stiftelsen skall också stimulera och stödja ungdomar i Sverige att utöva bergsklättring som en meningsfull verksamhet på vägen mot ökad självkännedom och personlig utveckling och ett sätt att finna verkliga vänner i engagerande upplevelser i samspel med naturen och med denna som läromästare.

 

 

Brevkort

 

En box med 10 brevkort + kuvert finns till försäljning. Tio representativa foton har valts ut från ett stort bildmaterial. Brevkorten har försett med passande citat från framför allt den alpina litteraturen. Se länk här

Styrelse:

 

Hans Hellström, ordförande

Jack Berg

Håkan Bjerneld, sekreterare

Per Calleberg, kassör

Ebbe Wahlund

 

Kontakt:

hans-hellstrom@telia.com

hakan@bjerneld.com

 

Postgiro

970564-1

 

Org nr

80240-7545